۲۶ میلیارد ریال تسهیلات خرید نهاده به دامداران سبزواری اختصاص یافت

۲۶ میلیارد ریال تسهیلات خرید نهاده به دامداران سبزواری اختصاص یافت

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: ۲۶ میلیارد ریال تسهیلات خرید نهاده‌های دامی در قالب طرح “دامدار کارت” به دامداران این شهرستان اختصاص یافت. علی اصغر امانیان اظهار داشت: این تسهیلات با بهره ۱۱ درصدی و بازپرداخت یکساله، اکنون در مرحله پرداخت برای خرید نهاده‌های دامی به دامداران روستایی و عشایری شهرستان سبزوار است. وی اظهار