تشکر از پاسخگویی علوم‌پزشکی

تشکر از پاسخگویی علوم‌پزشکی

طی هفته‌های اخیر تعدادی از پیام‌های مخاطبان در حوزه مسئولیت دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار بود. این مسائل را به روابط‌عمومی این دانشگاه منعکس کردیم و خوشبختانه پاسخگویی مناسبی انجام گرفت. پیام‌های مردمی حکایت از مشکلات یا پرسش‌های در حوزه بیمه روستایی، داروخانه‌ها یا بعضی هزینه‌های درمانی بود. جای تقدیر دارد که از طریق روابط‌عمومی به مسئول

کاردی که به استخوان رسید

کاردی که به استخوان رسید

در روزهای گذشته تصویری از نامۀ تشکل‌های دانشجویی و دیگر مجموعه‌های دانشگاه خطاب به مسئولانِ بالادستی منتشر شد، مبنی بر اعتراض و انتقاد از چندین مسئله در دانشگاه و عملکردِ مسئولانِ آن. وضعیتِ دانشگاه‌های سبزوار و به‌خصوص مدیریتِ آن‌ها در چند سالِ اخیر، بسیار موردِ نقد و انتقاد بوده است و شاید این نامۀ دانشجویی،

در ستایش زندگی!

در ستایش زندگی!

دهم سپتامبر، به نام روز پیش‌گیری از خودکشی نام نهاده شده‌است. متأسفانه آمار بالای اقدام به خودکشی در سطح جهان و کشور، به ما نشان می‌دهد که با پدیده‌ای جدی و شایع طرف هستیم …

بَرهایی از این باغ!

بَرهایی از این باغ!

این روزها بحثِ اخراج، قطع همکاری و عدم احراز صلاحیت استادان و ورود مجری و مداح به جمعِ هیئت‌علمی یا مدرسان دانشگاه، حسابی در فضای رسانه‌ای داغ شده است …

چه خبر از گردشگری پزشکی؟

چه خبر از گردشگری پزشکی؟

اول: یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود سرمایه به کشورها، جذب گردشگر پزشکی است. دوم: معاون وزارت بهداشت اعلام کرده است: «یک‌میلیون و دویست هزار گردشگر سلامت از ۱۶۴کشور در سال گذشته به ایران آمده‌اند.» سوم: در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دکتر نعمت‌شاهی معاون وقت درمان علوم‌پزشکی سبزوار اعلام کردند که: «این بیمارستان (حشمتیه) موفق به