آرشیو برچسب: درآمد

به عمل‌آوری محصول موز با برخورداری از اعتبارات مشاغل خانگی

ایلنا اولین گلخانه شهرستان سبزوار توانست با برخورداری از اعتبارات مشاغل خانگی برای اولین بار محصول موز را در فضای گلخانه ای این شهرستان بعمل آورد. رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی سبزوار همراه با معاونت سیاسی فرمانداری و ...

ادامه مطلب »
theme