ما مفاخرمان را می پوشیم‎!!!

ما مفاخرمان را می پوشیم‎!!!

تا به حال از خودمان پرسیده ایم که حرف حساب ما در مورد نخبگان و مفاخر شهرمان چیست؟ اصلا سهم ما از این بزرگان چقدر است؟! حب و بغض هایمان در مورد این بزرگان، چقدرش واقعی و از سر شناخت و چقدرش ساختگی و از سر جوگیری است؟! همین که بیهقی و شریعتی و اسرار