۲ تذکر نماینده غرب خراسان در مجلس به وزیر راه

۲ تذکر نماینده غرب خراسان در مجلس به وزیر راه

عنوان و متن تذکرات بهروز محبی به رستم قاسمی: تذکر اول: عدم تخصیص اعتبار، احداث راه آهن سبزوار بعنوان تنها پروژه حیاتی ریلی غرب خراسان که سالهاست با اعتبارات اندک طول کشیده را، متوقف کرده است. تنها شهری که در مسیر مشهد به تهران فاقد ریل و مسیر ریلی است، شهر سبزوار است. بیش از

اگر به پیش بینی نفتی رنانی اعتنا می کردند…

اگر به پیش بینی نفتی رنانی اعتنا می کردند…

عصر ایران – مهرداد خدیر: کاهش شدید قیمت نفت، اقتصاد کشورهای متکی به درآمد صادرات نفت خام را با چالش جدی رو به رو ساخته است. کافی است بدانیم بودجه سال جاری بر مبنای هر بشکه ۱۰۰ دلار بسته شده و درحال حاضر نفت به هر بشکه زیر ۶۰ دلار رسیده است. هر چند در این میان