رئیس دادگستری سبزوار: پزشکی قانونی این شهرستان سالن تشریح ندارد

رئیس دادگستری سبزوار: پزشکی قانونی این شهرستان سالن تشریح ندارد

طبق گزارش روزنامه خراسان رضوی، رئیس دادگستری سبزوار گفت: در سیستم قضایی زیرساخت‌ها ضعیف است و پزشکی قانونی این شهرستان با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر، سالن و ساختمان تشریح ندارد. بر اساس این گزارش، میرعلم سیدی، دیروز در مراسم معارفه فرماندار سبزوار گفت برای دادگستری، «بیت‌المال و حقوق مردم» مهم است. سیدی که به تازگی