ما مفاخرمان را می پوشیم‎!!!

ما مفاخرمان را می پوشیم‎!!!

تا به حال از خودمان پرسیده ایم که حرف حساب ما در مورد نخبگان و مفاخر شهرمان چیست؟ اصلا سهم ما از این بزرگان چقدر است؟! حب و بغض هایمان در مورد این بزرگان، چقدرش واقعی و از سر شناخت و چقدرش ساختگی و از سر جوگیری است؟! همین که بیهقی و شریعتی و اسرار

روایت محمود برآبادی از تاریخچه مترو در ایران و ادعای دکتر طالبی درباره قطار شهری در سبزوار

روایت محمود برآبادی از تاریخچه مترو در ایران و ادعای دکتر طالبی درباره قطار شهری در سبزوار

محمود برآبادی نویسنده برجسته سبزواری قرار است به زودی کتاب جدیدی را منتشر کند که در آن تاریخچه مترو در ایران و جهان را برای مخاطبان کودک و نوجوان خود توضیح دهد. به گزارش سبزواریان، این نویسنده همشهریمان در حالی قرار است کتابی درباره تاریخچه مترو در ایران و جهان کار کند که دکتر محمدعلی