خدانگهدار سبزوار و سبزواری ها

خدانگهدار سبزوار و سبزواری ها

مجید احمدنیا از دانشجویان و هنرمندانیست که مدتی را مهمان شهر سبزوار بوده است. این دانشجوی عزیز که به زودی به دلیل انتقال به دانشگاهی دیگر، سبزوار را ترک می کند در صفحه ی اجتماعی خود متنی زیبا را منتشر نمود: سبزوار عزیز و پرخطر و پرخاطره‌ام…!!! من از تو رفته‌ام / اما تو از