طرح کتاب و کتابخوانی در نانوایی های جوین اجرائی می شود

طرح کتاب و کتابخوانی در نانوایی های جوین اجرائی می شود

سبزواریان: در آخرین روز های هفته کتاب و کتابخوانی، طرح قرار دادن کتاب در محوطه باز نانوایی ها توسط کتابخانه عمومی مشارکتی جوین به صورت آزمایشی در یکی از نانوایی های شهر نقاب اجرا شد به گزارش نسیم جوین و بر اساس اظهارات مدیر کتابخانه مشارکتی جهاد گر شهید نقابی بزودی در تمام نانوائی های

تمام معابر منتهی به فضاهای آموزشی شهر نقاب آسفالت شد

تمام معابر منتهی به فضاهای آموزشی شهر نقاب آسفالت شد

سبزواریان: در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان جوین، از آسفالت معابر منتهی به مدارس و فضاهای آموزشی سطح شهر نقاب تقدیر شد. به گزارش نسیم جوین امروز صبح علیرضا کیامنش رییس آموزش و پرورش جوین در این جلسه با اشاره به اینکه تمام معابر منتهی به فضا های آموزشی شهر در همه محله ها