چهار طرح بهداشتی و درمانی در داورزن خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید

چهار طرح بهداشتی و درمانی در داورزن خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: چهار طرح بهداشتی و درمانی با هزینه ۹۴ میلیارد ریال در شهرستان‌ داورزن خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید. دکتر علیرضا مسلم افزود: این طرح‌ها شامل مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهدای مقیسه و محل زیست پزشک و ساختمان اورژانس آن و مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صدخرو  شهرستان داورزن است.

۴۶۰ میلیارد ریال اعتبار محرومیت‌زدایی به علوم پزشکی سبزوار اختصاص یافت

۴۶۰ میلیارد ریال اعتبار محرومیت‌زدایی به علوم پزشکی سبزوار اختصاص یافت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: با ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، ۴۶۰ میلیارد ریال اعتبار محرومیت‌زدایی برای اجرا و یا تکمیل طرح‌های بهداشتی و درمانی این دانشگاه اختصاص یافته است. دکتر علیرضا مسلم با بیان این مطلب به خبرنگاران افزود: با بهره‌مندی از این اعتبار محرومیت‌زدایی، بخش عمده‌ای از طرح‌های بهداشتی و درمانی این

۲۷ هزار تخت در دولت تدبیر و امید به بیمارستان‌های کشور افزوده شد

۲۷ هزار تخت در دولت تدبیر و امید به بیمارستان‌های کشور افزوده شد

ایرنا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید تا پایان سال گذشته ۲۷ هزار تخت به تخت‌های بیمارستانی با اولویت مناطق محروم کشور افزوده شد. دکتر سعید نمکی دوشنبه‌شب در حاشیه بهره‌برداری از هفت طرح بهداشتی و درمانی در سبزوار افزود: در سال جاری به لطف الهی، برکت خون