سه هزار و ۲۰۰ بازدید میدانی از مجاری عرضه سوخت در منطقه سبزوار

سه هزار و ۲۰۰ بازدید میدانی از مجاری عرضه سوخت در منطقه سبزوار

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران رضا نیک نظر معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه سبزوار گفت: با هدف نظارت بر عملکرد جایگاه‌های عرضه سوخت از لحاظ کمی و کیفی، از ابتدای سال تاکنون، حدود سه هزار و ۲۰۰ بازدید میدانی از ۳۹ باب جایگاه در منطقه سبزوار انجام پذیرفت. معاون منطقه با اعلام

رتبه بندی مجاری عرضه سوخت سبزوار آغاز شد

رتبه بندی مجاری عرضه سوخت سبزوار آغاز شد

سبزواریان.کام: تیم های تخصصی شرکت پخش منطقه سبزوار طبق روال هرساله اقدام به رتبه بندی مجاری عرضه سوخت در شش ماه اول و دوم سال می کنند.  به گزارش شانا رتبه بندی مجاری عرضه سوخت به منظور ارائه خدمات مطلوب و استاندارد سازی فعالیت های مجاری عرضه و با هدف بهبود خدمات عرضه سوخت، مشتری