معرفی پنج شهرستان برتر خراسان رضوی به لحاظ عملکرد معین‌های اقتصادی

معرفی پنج شهرستان برتر خراسان رضوی به لحاظ عملکرد معین‌های اقتصادی

ایلنا علی‌اکبر لبافی دراین‌باره گفت: این ارزیابی و نتایج آن به استناد اطلاعاتی است که در سامانه اقدامات معین‌ها به ثبت رسیده و تأیید اطلاعات مذکور نیز توسط فرمانداران انجام گرفته است، در ادامه داده‌های مربوطه توسط گروه کارشناسی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان نیز رصد، بررسی و تصدیق می‌شود. وی ادامه داد: درمجموع تاکنون ۶۲۴

۱۱۰۰ روستای خراسان رضوی طرح کسب‌وکار دارند

۱۱۰۰ روستای خراسان رضوی طرح کسب‌وکار دارند

ایرنا دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: طرح هر روستا یک معین از محورهای ستاد اقتصاد مقاومتی است و در این راستا برای هزار و ۱۰۰ روستای استان طرح کسب‌وکار تعریف شده است. علی‌اکبر لبافی سه‌شنبه شب در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی سبزوار با حضور معین‌های اقتصادی این شهرستان افزود: از مزایای طرح