گیاه پاپایا برای نخستین بار در جوین خراسان رضوی کشت شد

گیاه پاپایا برای نخستین بار در جوین خراسان رضوی کشت شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: گیاه پاپایا برای نخستین بار در فضای گلخانه ای شهرستان جوین استان خراسان رضوی کشت شد. علی اکبر قارزی افزود: در شهرستان جوین با برخورداری از آب و هوای گرم، آب مناسب و خاک حاصلخیز با زهکشی خوب زمینه مساعد برای کشت محصول پاپایا وجود دارد. وی ادامه داد:

بیش از ۱۵۰ تُن خیار گلخانه‌ای در جوین تولید شد

بیش از ۱۵۰ تُن خیار گلخانه‌ای در جوین تولید شد

مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: از سطح پنج هزارو ۲۰۰ متر مربع کشت خیار گلخانه‌ای در این شهرستان غربی خراسان رضوی ۱۵۰ هزار کیلوگرم محصول برداشت و روانه بازار شده است. علی اکبر قارزی اظهار داشت: در شهرستان جوین سه واحد گلخانه کشت خیار به مساحت پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع فعال است. وی تصریح کرد:

سرمای پاییزه به کشتزارهای علوفه جوین خسارت زد

سرمای پاییزه به کشتزارهای علوفه جوین خسارت زد

مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: سرمای زودرس پاییزه بیش از ۴۰ میلیارد ریال به کشتزارهای ذرت علوفه‌ای در این شهرستان خراسان رضوی خسارت وارد کرده است. علی اکبر قارزی اظهار داشت: در سال زراعی جاری افزون بر ۶۵۰ هکتار از کشتزارهای شهرستان جوین زیر کشت ذرت علوفه‌ای رفته است. وی اضافه کرد: بر اثر سرمای