رئیس اتاق اصناف: همکاری ۸۵ درصدی اصناف سبزوار با محدودیت‌ها

رئیس اتاق اصناف: همکاری ۸۵ درصدی اصناف سبزوار با محدودیت‌ها

علی کیانی به خبرگزاری ایرنا گفته است ۶ هزار واحد صنفی در این شهرستان مشمول محدودیت‌ها می‌شده‌اند. در هفته‌های گذشته، ستاد شهرستانی مقابله با کرونا در سبزوار، محدودیت‌هایی برای مشاغل گروه‌های سه و چهار وضع کرده بود. با اعلام وضعیت سیاه کرونا در سبزوار، محدودیت‌ها به گروه شغلی دو نیز تسری یافت.