فعال شدن سومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در دیار سربداران

فعال شدن سومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در دیار سربداران

علیرضا مسلم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، در حاشیه بازدید از یک مراکز واکسیناسیون سبزوار: جهت سرعت بخشی به فرایند واکسیناسیون و ارائه خدمات به گروههای هدف، سومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در سبزوار، راه‌اندازی شد. در ۳ مرکز تجمیعی شهید سلیمانی، شهید ناوی دوست و شهید چمران سبزوار، واکسیناسیون کرونا برای گروههای هدف، همه

نماینده سبزوار در مجلس یازدهم، به عضویت کمیسیون آیین‌نامه مجلس در آمد

نماینده سبزوار در مجلس یازدهم، به عضویت کمیسیون آیین‌نامه مجلس در آمد

علی‌‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس یازدهم از عضویتش در کمیسیون «تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس» خبر داد. به گزارش سبزواریان، این کمیسیون به‌منظور بررسی طرح‌های مربوط به مواد آیین‌نامه داخلی مجلس و اعلام نظر درباره آن‌ها تشکیل می‌شود؛ اعضای این کمیسیون ۱۵ نفر هستند که با معرفی یک نفر از هر شعبه تعیین می‌شوند. کانال