تولید نانو کپسول‌های پلیمری محتوی مواد اکتان افزای بنزین با هدف به‌سوزی بنزین در کشور

تولید نانو کپسول‌های پلیمری محتوی مواد اکتان افزای بنزین با هدف به‌سوزی بنزین در کشور

خبرگزاری فارس عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تولید این نانو کپسول‌ها طی یک پروژه تحقیقاتی چهار ساله با هدف بهینه سازی مصرف سوخت برای نخستین بار در کشور صورت گرفت. غلامعلی فرزی با اشاره به اینکه موضوع اکتان افزاها جهت به‌سوزی بنزین در دستور کار وزارت نفت و سازمان بهینه سازی