تفاوت تمدن و فرهنگ، بازخورد نامه جمعی از فرهنگیان سبزواری

تفاوت تمدن و فرهنگ، بازخورد نامه جمعی از فرهنگیان سبزواری

به نام حضرت دوست تمدن عبارت از مجموعه‌ای از ساخته‌ها یا تجربیات انسان‌ها در مراحل مختلف تاریخ بشریت. اما فرهنگ عبارت است از؛ تجلی خصوصیات قومی خاص که یک قوم را از قوم دیگر مشخص و ممتاز می‌کند. اما دگرسالاران و غربیان معتقدند که فرهنگ چیز خاصی است که بعضی از نژادها می‌توانند بسازند اما

از «واجب الاطاعه بودن محمود احمدی نژاد» تا «نشناختن دین حسن روحانی »

از «واجب الاطاعه بودن محمود احمدی نژاد» تا «نشناختن دین حسن روحانی »

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی این روزها شمشیر را از رو بسته و مدام علیه رئیس جمهور روحانی سخن می گوید. در جدیدترین سخنانش هم با متهم کردن حسن روحانی به این که از خط امام و انقلاب برگشته ،‌ گفته است: این‌که شخصی بگوید عده‌ای دین را نمی‌شناسند و متوهم هستند، در همین مسأله