استقبال پنج برابری مردم سبزوار از سینما با اکران فیلم «محمد(ص)»

استقبال پنج برابری مردم سبزوار از سینما با اکران فیلم «محمد(ص)»

سبزواریان: مدیر سینما بهمن سبزوار گفت: از زمان اکران فیلم محمد (ص) استقبال شهروندان سبزواری از سینما بیش از پنج برابر شده است. به گزارش رصد، احمد ملک پور در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه این فیلم همزمان با سراسر کشور در سبزوار نیز به روی پرده رفته است اظهار داشت: استقبال پنج