مادرِ مهربانِ شهر را دریابیم

مادرِ مهربانِ شهر را دریابیم

سبزواریان – حسین چشمی: نمی‌گویم بهتر نشده! شده؛ ولی کافی نیست. اصلاً کافی نیست. این تغییراتی که در دیدگاه مسئولین فضای سبز شهری ایجاد شده، خوب است. در برخی زمینه‌ها جای امیدواری هم هست! ولی… خیلی‌ها که این مطلب را می‌خوانند، می‌دانند که من (نگارنده) با مدیرعامل فعلی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری سبزوار

قطع سر درختان کاج

قطع سر درختان کاج

گالری عکس “قطع سر درختان کاج سبزوار” جهت اطلاعات بیشتر به مطلب “کدام زبان سرخ سر سبزشان بر باد داد؟”  مراجعه نمایید. — عکس : حسین چشمی مقدم

کدام زبان سرخ سر سبزشان بر باد داد؟

کدام زبان سرخ سر سبزشان بر باد داد؟

نمی دانم چقدر به اطرافتان نگاه می کنید. به خصوص وقتی در سطح شهر تردد می کنید. منظورم فقط دیدن اطراف نیست. منظور نگاه کردن است، دقیق شدن به آنچه در پیرامون می گذرد. شاید اگر همه عادت داشتند با دقت به آنچه در اطرافشان اتفاق می افتد نگاه کنند؛ خیلی از این اتفاقات نمی