رئیس اداره ورزش سبزوار از تعطیلی ۱۲ باشگاه این شهر در اثر فشارهای اقتصادی خبر داد

رئیس اداره ورزش سبزوار از تعطیلی ۱۲ باشگاه این شهر در اثر فشارهای اقتصادی خبر داد

این گفته مجید نصرالله‌زاده که با خبرنگار سبزواریان گفت‌وگو می‌کرد، بازه زمانی آغاز شیوع کرونا در سبزوار تا کنون را در بر می‌گیرد. باشگاه‌های ورزشی سبزوار تا کنون در چند نوبت مشمول محدودیت‌ها و تعطیلی‌های کرونایی شده‌اند و در حال حاضر موظف‌‌اند تنها تا ساعت ۱۸ فعالیت کنند. باشگاه‌های ورزشی از شنبه موظف به تعطیلی