مشاغل گروه دو در سبزوار از ساعت ۱۸ به بعد باید تعطیل شوند

مشاغل گروه دو در سبزوار از ساعت ۱۸ به بعد باید تعطیل شوند

رئیس اتاق اصناف سبزوار که با عصر سبزوار مصاحبه کرده، گفته است مشاغل گروه دو در این شهرستان به‌مدت یک ماه، از ساعت ۱۸ به بعد باید تعطیل شوند. معاون درمان وزیر بهداشت هم گفته شنبه برای تعطیلی دوهفته‌ای در کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. فهرست مشاغل گروه دو: