نویدِ جدی برای حل مشکل نان در ششتمد

نویدِ جدی برای حل مشکل نان در ششتمد

سبزواریان با تقدیر از اقدامات دلسوزانه و قانون‌مدارانۀ مدیریت جهاد کشاورزی، تلاش‌های این مجموعه را ارج می‌نهد و در راستای تقاضای مخاطبان، سعی خواهد کرد با تهیۀ گزارش از نتیجۀ این پیگیری‌ها، نقاطِ قوت را نیز هم‌پای انتقادات طرح و منتشر نماید.

تولید زعفران در ششتمد خراسان رضوی ۴۰ درصد کاهش یافت

تولید زعفران در ششتمد خراسان رضوی ۴۰ درصد کاهش یافت

مدیر جهاد کشاورزی ششتمد در استان خراسان رضوی گفت: خشکسالی، گرمای تابستان و کاهش بارندگی موجب کاهش ۴۰ درصدی تولید امسال زعفران از کشتزارهای این شهرستان شد. محسن حجتی نژاد افزود: در سال زراعی جاری  بیش از سه هزار کیلوگرم زعفران از ۹۵۰هکتار مزارع شهرستان ششتمد برداشت شد. وی ادامه داد: شهرستان ششتمد قطب تولید محصول