برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع اداری در سبزوار

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع اداری در سبزوار

سبزواریان.کام: مسئول آموزش شهرداری سبزوار گفت: یک دوره آموزشی سیستم جامع اداری و نرم افزار گزارش گیری در شهرداری سبزوار برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سیدرضا کوشکی افزود: با توجه به اجرایی شدن پروژه های شهرداری یک دوره آموزش سیستم جامع اداری وآشنایی با نرم افزار گزارش گیری کارمندان توسط اداره فناوری