علی سبحانی فر در پی احقاق حقوق جامعه ی بزرگ معلمین

علی سبحانی فر در پی احقاق حقوق جامعه ی بزرگ معلمین

سبزواریان.کام: به دنبال نشست هم اندیشی شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان سبزوار و  رمضانعلی سبحانی فر نماینده ی مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی که ماه گذشته در محل دفتر ارتباطات مردمی این نماینده برگزار شد؛ این نماینده ی مجلس با ارسال نامه ای به وزیر آموزش و پرورش، در