آرشیو برچسب: مهدی مقصودی

برگزاری میزگرد پژوهشی

برگزاری میزگرد پژوهشی با حضور دکتر بسکی سخنوران میزگرد: مهندس هادی کراچی، مهدی مقصودی گرداننده میزگرد: پروین خورشاهیان زمان: یک سنبه ۲۳ دی ماه / ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰ مکان: کافه ویرگول / چهار راه پیام نور

ادامه مطلب »
theme