همه می‌دانند! *

همه می‌دانند! *

جنگ بین اسرائیل و ایران می‌تواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و این دقیقاً خلاف چیزی است که غربی‌ها به دنبال آن هستند …

موردی برای تردید

موردی برای تردید

از شروع به کار شهردار تاکنون: خیابان شهید نظیف، بخشی از بزرگراه پیامبر اعظم، خیابان آرمان شمالی، حاشیه کال عیدگاه، و بخشی از بلوار شهدای هسته‌ای آسفالت شده و بقیه آسفالت تعدادی کوچه و لکه‌گیری بوده است.

مهم‌ترین‌های شهرداری!

مهم‌ترین‌های شهرداری!

روشنایی و نورپردازی میدان و یا یک پارک را به‌عنوان خروجی‌های عملکرد شهرداری اعلام کردن، نشان از عمق فاجعه‌ای است که در مدیریت شهری سبزوار در حال رخ دادن است.

ابتذال واژه‌ها

ابتذال واژه‌ها

نگاهی به دو خبر فوق که به فاصله شش سال در کانال شهرداری منتشر شده است نکته جالبی را نشان می‌دهد …

یارانی که یار نماندند

یارانی که یار نماندند

این دوره خبری از آن انسجام و یکپارچگی نبود و حتی یک پوستر مشترک از لیست یاران انقلاب منتشر نشد …

دو حالت بیشتر ندارد!

دو حالت بیشتر ندارد!

معنی‌اش این است که: مدیران اجرایی کشور نمی‌توانند برای چند روز بعدشان برنامه‌ریزی کنند …

مسئولیت با چه کسی است؟

مسئولیت با چه کسی است؟

یکی از محاسن نظام‌های سیاسی حزبی، پاسخگو بودن احزاب، بابت عملکرد نیروهایشان در نظام سیاسی است …

مسئولیت با چه کسی است؟

مسئولیت با چه کسی است؟

کی از محاسن نظام‌های سیاسی حزبی، پاسخگو بودن احزاب، بابت عملکرد نیروهایشان در نظام سیاسی است …