۱۲ سوال در مورد موسسه آبادانی

۱۲ سوال در مورد موسسه آبادانی

خلاصه چند سوال مهم که این روزها در مورد موسسه آبادانی سربداران وجود دارد و تا کنون کسی جواب آن‌ها را به افکار عمومی نداده است: ۱) آیا «مؤسسۀ آبادانی دیار سربداران» در ساختار اداری وزرات‌خانه‌های کشور، ثبت شده است؟ در چه تاریخی؟ اگر ثبت شده است، لینک مرتبط با این ثبت یا مدرک آن

مصوبه ی بحث برانگیز شورای شهر

مصوبه ی بحث برانگیز شورای شهر

به گزارش رصد،در یکصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی چهارم شهر سبزوار پیشنهادی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید که می تواند منافع سرشاری برای موسسه آبادانی دیار سربداران داشته باشد. مطابق این پیشنهاد قرار است قرارداد یا تفاهم نامه ای بین شهرداری سبزوار و موسسه آبادانی دیار سربداران منعقد شود که بر اساس