حکم شهردار سبزوار امضا شد

حکم شهردار سبزوار امضا شد

“موسی رجب‌زاده” با امضای وزیر کشور، رسما به عنوان شهردار سبزوار منصوب شد. احمد وحیدی با استناد به رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار، حکم رجب‌زاده  را به عنوان شهردار سبزوار تایید کرده و به انتصاب وی رسمیت بخشید. موسی رجب‌زاده، آذرماه ۱۴۰۰ با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار به عنوان چهل