بلوار شهدای هویزه و  مشکلات ترافیکی

بلوار شهدای هویزه و مشکلات ترافیکی

باسمه تعالی باتشکر از عملکرد شهرداری در ادوار مختلف، بلوار شهدای هویزه از نظر ترافیکی مشکلاتی دارد که تقاضای رفع آن را داریم: ۱- تعدادی ازکوچه های غربی منتهی به خیابان از طرف میدان سی هزار متری، بدلیل هدایت آبریز کوچه ها به جوب گاهی اختلاف سطحی ۵۰ ساانتیمتری ایجاد کرده؛ که اگر کسی آشنا نباشد