تفاوت تمدن و فرهنگ، بازخورد نامه جمعی از فرهنگیان سبزواری

تفاوت تمدن و فرهنگ، بازخورد نامه جمعی از فرهنگیان سبزواری

به نام حضرت دوست تمدن عبارت از مجموعه‌ای از ساخته‌ها یا تجربیات انسان‌ها در مراحل مختلف تاریخ بشریت. اما فرهنگ عبارت است از؛ تجلی خصوصیات قومی خاص که یک قوم را از قوم دیگر مشخص و ممتاز می‌کند. اما دگرسالاران و غربیان معتقدند که فرهنگ چیز خاصی است که بعضی از نژادها می‌توانند بسازند اما

بازتاب نامه فرهنگیان سبزوار به رئیس جمهور

بازتاب نامه فرهنگیان سبزوار به رئیس جمهور

سبزواریان: نامه‌ی جمعی از فرهنگیان سبزوار به رئیس جمهور در فضای مجازی با استقبال بی نظیر معلمان سراسر کشور مواجه شده است. دردنامه ای که دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می آورد. سایت سبزواریان همگام با معلمانی که الفبای زیستن را به ما یاد داده اند این دردنامه را منتشر می کند. هر