۴۰ سال خدمت عاشقانه یک معلم قرآن در مدرسه

۴۰ سال خدمت عاشقانه یک معلم قرآن در مدرسه

ایکنا در یک روز بهاری پای به دبیرستانی در سبزوار می‌گذارم که یکی از معلمانش با گذشت حدود ۱۰ سال از بازنشستگی همچنان عشق به خدمت دارد و بدون دریافت حقوق در حال خدمت به دانش آموزان است. به گفته او، تقریباً ۴۰ سال است که ۶ صبح هرروز، قبل از همه معلمان به مدرسه