آیا ۲ آذر سالروز تولد شریعتی با برنامه های مناسبی در زادگاهش سبزوار گرامی داشته می شود؟

آیا ۲ آذر سالروز تولد شریعتی با برنامه های مناسبی در زادگاهش سبزوار گرامی داشته می شود؟

سبزواریان.کام: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سبزوار در روزهای اخیر، از دو تصمیم مهم کمیسیون تحت مدیریت خود در حوزه مسائل فرهنگی سبزوار خبر داده است. به گزارش مجله اینترنتی اسرارنامه، مهدی مقصودی تدوین تقویم فرهنگی سبزوار و نیز موضوع برگزاری بزرگداشت دکتر شریعتی را در این شهر در حالی مطرح کرده است که هریک