رئیس دادگستری سبزوار: پزشکی قانونی این شهرستان سالن تشریح ندارد

رئیس دادگستری سبزوار: پزشکی قانونی این شهرستان سالن تشریح ندارد

طبق گزارش روزنامه خراسان رضوی، رئیس دادگستری سبزوار گفت: در سیستم قضایی زیرساخت‌ها ضعیف است و پزشکی قانونی این شهرستان با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر، سالن و ساختمان تشریح ندارد. بر اساس این گزارش، میرعلم سیدی، دیروز در مراسم معارفه فرماندار سبزوار گفت برای دادگستری، «بیت‌المال و حقوق مردم» مهم است. سیدی که به تازگی

پزشکی قانونی سبزوار فاقد ساختمان مناسب است

پزشکی قانونی سبزوار فاقد ساختمان مناسب است

سبزواریان: رئیس اداره پزشکی قانونی سبزوار گفت: بنای ساختمان جدید و استاندارد برای پزشکی قانونی این شهرستان ضروری است. دکتر سید رحمت الله رهنما در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ساختمان کنونی پزشکی قانونی سبزوار در دو طبقه برای انجام فعالیتهای موظف وضعیت مناسبی ندارد. وی ادامه داد: این در حالی است که