تمامی مطالبات چغندرکاران جوین خراسان رضوی پرداخت شد

تمامی مطالبات چغندرکاران جوین خراسان رضوی پرداخت شد

مدیر جهاد کشاورزی جوین در استان خراسان رضوی گفت: در سال زراعی جاری ۲۴۴ هزار تن چغندر قند از سوی کشاورزان تحویل کارخانه قند این شهرستان شد که با پرداخت سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال ۱۰۰ درصد مطالبات چغندرکاران از این کارخانه پرداخت شده است. علی‌اکبر قارزی افزود: سطح زیرکشت چغندرقند در شهرستان جوین

بیش از سه هزار میلیارد ریال مطالبات چغندرکاران جوین خراسان رضوی پرداخت شد

بیش از سه هزار میلیارد ریال مطالبات چغندرکاران جوین خراسان رضوی پرداخت شد

مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: در سال زراعی جاری و اواخر مهر ماه امسال تاکنون ۲۴۴ هزار تن چغندر قند از سوی کشاورزان تحویل کارخانه قند این شهرستان شده که سه هزار و ۲۷۰میلیارد ریال بابت خرید آن به چغندرکاران پرداخت شده است. علی‌اکبر قارزی افزود: سطح زیرکشت چغندرقند در شهرستان جوین پنج هزار و

۲۴۴ هزار تن چغندر تحویل کارخانه قند جوین شد

۲۴۴ هزار تن چغندر تحویل کارخانه قند جوین شد

رئیس اداره جهاد کشاورزی جوین گفت: با پایان زمان تحویل چغندر، کشاورزان این منطقه ۲۴۴ هزار تن محصول خود را تحویل کارخانه قند این شهرستان خراسان رضوی دادند. علی اکبر قارزی افزود: سطح زیر کشت چغندر قند در این شهرستان از چهار هزار و ۵۳۰ هکتار در سال گذشته به پنج هزار و ۲۰۰ هکتار

هزار و ۵۰ میلیارد ریال مطالبات چغندرکاران جوین خراسان رضوی پرداخت شد

هزار و ۵۰ میلیارد ریال مطالبات چغندرکاران جوین خراسان رضوی پرداخت شد

مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: از ابتدای امسال ۲۰۷ هزار تن چغندرقند از سوی کشاورزان تحویل کارخانه قند این شهرستان شده که هزار و ۵۰ میلیارد ریال بابت خرید آن به چغندرکاران پرداخت شده است. علی‌اکبر قارزی افزود: سطح زیرکشت چغندرقند در شهرستان جوین پنج هزار و ۲۰۰ هکتار است که با توجه به میانگین

تحویل چغندر به کارخانه قند جوین در خراسان رضوی از مرز ۲۰۰ هزار تن گذشت

تحویل چغندر به کارخانه قند جوین در خراسان رضوی از مرز ۲۰۰ هزار تن گذشت

مدیر جهاد کشاورزی جوین در استان خراسان رضوی گفت: همزمان با روزهای پایانی برداشت چغندرقند تحویل این محصول توسط کشاورزان به کارخانه قند این شهرستان به ۲۰۶ هزار و ۶۶۳ تن رسید. علی‌اکبر قارزی سطح زیرکشت پارسال چغندرقند در جوین را چهار هزار و ۵۳۰ هکتار ذکر و بیان کرد: این سطح امسال به پنج

هشت هزار تن چغندر قند در خوشاب خراسان رضوی تولید شد

هشت هزار تن چغندر قند در خوشاب خراسان رضوی تولید شد

مدیر جهاد کشاورزی خوشاب گفت: همزمان با پایان فصل برداشت چغندر قند هشت هزار و ۷۰۰ تن محصول از ۲۹۰ هکتار از کشتزارهای این شهرستان برداشت شد. ابراهیم رودسرابی افزود: میزان عملکرد چغندر قند خوشاب در سال زراعی کنونی ۳۰ تن در هکتار اعلام شده که در سال گذشته ۱۷ تن در هکتار بوده است. وی ادامه

۱۵۰ هزار تن چغندر تحویل کارخانه قند جوین شد

۱۵۰ هزار تن چغندر تحویل کارخانه قند جوین شد

مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: ۱۵۰ هزار تن چغندر قند در فصل برداشت امسال این محصول از مهرماه گذشته تاکنون توسط کشاورزان تحویل کارخانه قند این شهرستان واقع در غرب خراسان رضوی شده است. علی‌اکبر قارزی سطح زیر کشت پارسال چغندر قند در جوین را چهار هزار و ۵۳۰ هکتار ذکر و بیان کرد: این

۱۷۰ هزار تن چغندر قند در جغتای خراسان رضوی تولید شد

۱۷۰ هزار تن چغندر قند در جغتای خراسان رضوی تولید شد

رئیس جهاد کشاورزی جغتای گفت: همزمان با فصل برداشت چغندرقند ۱۷۰ هزار تن محصول از کشتزارهای این شهرستان در خراسان رضوی برداشت شد. محمدجواد ایزدیان اظهار داشت: امسال سه هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت چغندر رفته بود که به طور میانگین از هر هکتار ۵۵ تن محصول برداشت شد. وی

۸۷ هزار تن چغندر تحویل کارخانه قند جوین خراسان رضوی شد

۸۷ هزار تن چغندر تحویل کارخانه قند جوین خراسان رضوی شد

رئیس اداره جهاد کشاورزی جوین گفت: از آغاز فصل برداشت چغندرقند در مهرماه تاکنون ۸۷ هزار تن چغندر از سوی کشاورزان تحویل کارخانه قند این شهرستان غربی خراسان رضوی شده است. علی اکبر قارزی افزود: سطح زیر کشت چغندر قند در این شهرستان از چهار هزار و ۵۳۰ هکتار در سال گذشته به پنج هزار