برگزاری اردوی زیارتی همسران ایثارگران سبزوار به کاشمر

برگزاری اردوی زیارتی همسران ایثارگران سبزوار به کاشمر

ایثار اردوی یک‌روزه زیارتی و سیاحتی همسران شهدا و ایثارگران سبزوار به کاشمر با هدف ارتقا سطح رضایتمندی و بازدید از اماکن زیارتی و سیاحتی این شهرستان برگزار شد. اردوی یک‌روزه زیارتی و سیاحتی همسران شهدا و ایثارگران سبزوار به کاشمر چهارشنبه نهم مرداد با هدف ارتقا سطح رضایتمندی و بازدید از اماکن زیارتی و