بهره‌برداری از ۷ پروژه مخابراتی در سبزوار همزمان با هفته دولت

بهره‌برداری از ۷ پروژه مخابراتی در سبزوار همزمان با هفته دولت

سبزواریان: رئیس اداره مخابرات سبزوار از بهره‌برداری از هفت پروژه همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد. کاظم نیکومنش در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بهره‌برداری از هفت پروژه همزمان با هفته دولت در این شهرستان اظهار داشت: این پروژه‌ها شامل بهره‌برداری از هشت سایت اینترنت پرسرعت همراه ۳G، بهره‌برداری از یک هزار