گزارش تصویری: نمایشگاه بزرگ کتاب سبزوار

گزارش تصویری: نمایشگاه بزرگ کتاب سبزوار

سبزواریان.کام: گزارشی تصویری از نمایشگاه بی سابقه کتاب که با استقبال کم نظیر مردم رو به رو شده و خرسندی خانواده ی اهل کتاب را به دنبال داشته است. نمایشگاه کتاب سبزوار به همت شورای اسلامی شهر سبزوار، شهرداری سبزوار، اداره ی فرهنگی هنری شهرداری سبزوار و اداره ی کتابخانه های عمومی شهر سبزوار در