۱۶ هزار تن وَش از پنبه‌زارهای سبزوار برداشت شد

۱۶ هزار تن وَش از پنبه‌زارهای سبزوار برداشت شد

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن وَش پنبه در سال زراعی جاری از کشتزارهای این شهرستان خراسان رضوی، به عنوان قطب تولید این محصول در استان برداشت شده است. علی‌اصغر امانیان افزود: پنج هزار و ۵۰۰ هکتار مزرعه در سبزوار زیر کشت پنبه است که امسال بطور میانگین از هر هکتار

خراسان رضوی نخستین قطب تولید پنبه کشور است

خراسان رضوی نخستین قطب تولید پنبه کشور است

ایرنا مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح پنبه کشور گفت: در سال زراعی کنونی ۲۲ هزار هکتار پنبه کشور که معادل یک‌چهارم کل آن است در خراسان رضوی کشت شده و بدین لحاظ این استان نخستین قطب تولید پنبه کشور به شمار می‌رود. ابراهیم هزارجریبی روز چهارشنبه در بازدید از مزارع پنبه بخش روداب افزود: امسال