لزوم گسترش فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب

لزوم گسترش فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب

خبرگزاری فارس مدیر آب و فاضلاب روستایی سبزوار با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب، گفت: ۵۸ روستای این شهرستان با مشکل کم‌آبی یا بی‌آبی مواجه هستند و این مشکل بیشتر در فصل تابستان مشاهده می‌شود. مدیر امور آب و فاضلاب سبزوار گفت: ۵۸ روستای این شهرستان با مشکل کم‌آبی یا بی‌آبی