کودک آزاری عامل اصلی صدمات جسمی کودکان در سبزوار است

کودک آزاری عامل اصلی صدمات جسمی کودکان در سبزوار است

ایرنا رئیس اداره بهزیستی سبزوار گفت: طی یک سال گذشته تاکنون ۷۹ مورد کودک‌ آزاری به اورژانس اجتماعی این شهرستان گزارش شده است بدین ترتیب می توان ادعا کرد که بیشترین صدمه جسمی کودکان سبزواری ناشی از کودک آزاری است. مرضیه کسرایی فر روز سه شنبه در همایش بررسی آسیبهای اجتماعی با موضوع کودک آزاری