اتمام طراحی گذر فرهنگ و هنر سبزوار

اتمام طراحی گذر فرهنگ و هنر سبزوار

سبزواریان: مسئول واحد معماری شهرداری سبزوار از طراحی گذر فرهنگ و هنر این شهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، محمد ایمان پناه گفت: در این طرح ساختمان اداری شهرداری با کارکرد اداری ـ فرهنگی به عنوان موزه آثار هنرمندان معاصر سبزوار باز طراحی شد. وی افزود: با ظهور و بروز تکنولوژی های