تولید گل محمدی در سبزوار افزایش یافت

تولید گل محمدی در سبزوار افزایش یافت

واحد مرکزی خبر مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: حدود ۱۳۰ تن گل محمدی از گلستان های این شهرستان برداشت شد که نسبت به پارسال ۲۰ تن افزایش دارد. منصور برغمدی افزود: از مجموع ۷۰ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان سبزوار ۶۵ هکتار بارور می‌باشد که به طور میانگین از هر هکتار ۲ تن